Chuyển sinh thành kết giới sư

Chuyển sinh thành kết giới sư
Khi vừa mở mắt, Kubota Tamotsu (34 tuổi) đã được đầu thai vào một thế giới khác. Hơn nữa, là một nô lệ 6 tuổi với kỹ năng “Rào cản cấp 1”. Để vượt qua những giới hạn của mình và trở thành một bậc thầy Barrier mạnh mẽ, Kubota bắt đầu một khóa huấn luyện địa ngục, đầy rẫy những trở ngại và đấu tranh.