Hang Northern Parliament

Hang Northern Parliament
Một series chung world với "Chỉ huy tôi là một ông chú trung niên" nhưng bựa hơn rất nhiều và nồng nặc cảnh NSFW, lấy bối cảnh ở cảng Northern Parliament do Vịtkikant quản lý.

Theo dõi truyện nhanh nhất tại https://www.facebook.com/TCDDLDAL?mibextid=ZbWKwL