Câu chuyện về tình yêu chớm nở với người bạn thơ ấu xa cách bấy lâu

Câu chuyện về tình yêu chớm nở với người bạn thơ ấu xa cách bấy lâu
cái tên đã tóm tắt 99% nội dung emo