Sát thủ chung nhà

Sát thủ chung nhà
Vào năm 20XX, người máy và con người đã sa lầy vào một cuộc chiến không có hồi kết. Giữa lúc ấy, đội quân máy quyết định thủ lĩnh của nhân loại, Ootani Akira, phải bị xóa sổ, vì vậy họ cử một sát thủ quay ngược thời gian để loại bỏ anh ta!
Tuy nhiên, Ootani Akira của quá khứ lại là một con người bất tài!?
Theo dõi page Thereader để hóng hớt truyện nha
https://www.facebook.com/TheReaderzz
 
TheReader
Bạn đời chứ bạn bè gì:)