Yomoyama Kobanashi

Yomoyama Kobanashi

Tuyển tập những mẫu chuyện ngắn, về việc yusuke tương tác với người bạn cùng lớp song cũng chính là thành viên mới của gia đình mình.