Chuyện tình nơi chiến trận

Chuyện tình nơi chiến trận
Câu chuyện về một anh lính hết lòng vì bạn gái.