Mỗi khi bị tôi bóp zú cậu ấy luôn làm 1 gương mặt rất đáng sợ.

Mỗi khi bị tôi bóp zú cậu ấy luôn làm 1 gương mặt rất đáng sợ.
Cái tên nói lên tất cả
emo