Thiếu nữ (nam) bị người mình thích hiểu lầm

Thiếu nữ (nam) bị người mình thích hiểu lầm
Anh chủ quán cà phê crush em gái vô tri nhưng em ấy sợ đàn ông.