Crows Gaiden - Harumichi

Crows Gaiden - Harumichi
Sau khi tốt nghiệp suzuran, Uematsu Fujisuke quyết định sẽ về thị trấn của mình để giúp đỡ gia đình bán tạp hóa và vận chuyển thực phẩm! Nhưng Suguru #2 của thị trấn lại không chấp nhận của sống bình yên như vậy! Suguru đi đấm nhau và bị hạ bởi một thằng tóc vàng đến từ nơi khác! Sau trận thua đó Suguru bị trầm cảm, không muốn đánh nhau nữa và muốn theo đuổi ước mơ của mình là đến Tokyo và trở thành nhạc sĩ! Còn Fujisuke thì lại tìm thằng tóc vàng để trả thù cho bạn :3! Đã làm full bộ trong discord nhóm: 
discord.gg/4w8sKXnhCb