Mùi hương của sự hạnh phúc

Mùi hương của sự hạnh phúc
Chiến tranh được nhùng qua bởi quan phổ của một chú chó có chiếc mũi to