YOU IF

YOU IF

Oto Tendozaka, người làm việc tại một cửa hàng sửa chữa máy tính, không giỏi chăm sóc khách hàng. Cô ấy thậm chí không thể nói chuyện với oshi của mình khi đến cửa hàng. Cô ấy luôn cùng bạn là Mon suy ngẫm về cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, vết cắt trên cánh tay của cô ấy lại gia tăng...!?

Một oneshot của Yuka Tatami, trợ lý của Inio Asano