Thầy trò không biết yêu

Thầy trò không biết yêu
Người mà tôi yêu thương nhất trên đời hóa ra không hề yêu thương tôi. Tôi lúc này đây không còn cách nào khác ngoài căm ghét chính người ấy. Đây là một câu chuyện giữa hai con người không biết yêu dần thu hút lẫn nhau.