The Role of the Femme Fatale

The Role of the Femme Fatale

Học viện nữ sinh Kairan

Một trường nội trú giàu lịch sử và truyền thống, chỉ dành cho trẻ mồ côi.

Ở đấy có một hệ thống đặc biệt, trong đó sinh viên được cho những "các vai diễn" phù hợp với mục tiêu cá nhân của họ.

Hanako Shimura, một cô gái tốt bụng đầy ước mơ và kỳ vọng, ghi danh vào học viện với hy vọng kết bạn với mọi người ở trường. Nhưng cô ấy có thể làm được không?

Bộ truyện mới của Sasuke, tác giả của False Marigold và Be Careful, Onee-san.!