Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Nói chứ trận này hay. Hai vị đầu bếp phóng khoáng, nhiều lời ) nhưng vui )