Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Blast kiểu k chỉ chiến đấu cho thoã đam mê và k quan tâm gây thiệt hại gì, mà là ng biết nghĩ trước sau, xứng đáng vị trí số 1.

    - Flash xanh mặt kaka, k biết Void hư không này chịu nổi 1 đấm nguyên túc của thánh SAI k 

  • sukuna à

     

  • Hay