Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Boss này có hint gặp lại trong game SLF ở mấy chap trước nhể. Bả đăng nhập cày xuyên đêm rồi mà emo