Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Đó là ban đầu là ngôi lời thôi Khi thấy thanh kiếm ra từ miệng