Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Cái chính là gái có biết quan sát hay lắng nghe ai đâu mà đòi ng ta tự dưng đi cảnh báo mình, bài học xương máu đấy gái à

    Ôi mấy ảnh cuối nhìn cưng k thể tả ^^