Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Cho qua đánh Kengan thôi
  • Ức chế tổng hợp myostatin thì thua r, gen này khỏe quá

  • toang cháu marco