Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • đẩy thuyền 2 anh thôi

  • Chapter sữa lại này Flash vẩn nhỉnh hơn nhưng k quá nhiều, bản trước đó sonic thua đứt đuôi

    • Còn thêm một chi tiết quan trọng nữa là tiết lộ việc Sonic khiêu chiến Sai không phải chỉ để cho vui, thiếu suy nghĩ mà thực ra là kế hoạch tính toán từ trước để giúp bản thân Sonic mạnh lên emo

    • Chuẩn thớt, chứ trước giờ cứ tưởng lị kiểu k não chỉ tấu hài là chính k kaka