Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Đọc đến hiện tại thấy vẫn ổn và hấp dẫn, mấy chap đầu có đứa nào phán truyên rác ấy nhỉ?