Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Vậy là chiến dịch lần này Vương Tiễn thua toàn diện, ở thành Phiên Ngô chắc cũng chỉ cứu dc Bích với vài tàn binh chứ ko thể chiếm dc thành (chắc cũng khai thác dc ít thông tin nội bộ của Triệu).

  • Nóc nhà tới