Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • c..c..cũng dễ hiểu  emo

  • Huhu out brain quá rồi đọc ko hiểu j hêt nữa )