Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Khéo thiên địch Con người này lại là mạnh nhất. Khả năng tác giả muốn mô phỏng lại con người trong thế giới tự nhiên, bằng 1 cách nào đó sự liên kết + thích nghi + trí tò mò,.vv..v giúp con người làm chủ thế giới!

  • Sao có cảm giác bọn này sẽ là 1 phần quan trọng của team nhỉ? Vì con người gốc ở tgiới này yếu vãi lều!

  • Mấy ae max điên khéo chuyển từ thiên địch về làm đồng minh vs con người luôn vì so với thiên địch khác thì quá yếu