Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Dự là mấy chap sau tốn nhìu khăn giấy wa' emo

  • Tôi đang đọc cái l.. gì đây???