Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Phủ thủy với con ngườu thì có khác biệt gì đọc tới giờ vẫn chả thấy phù thủy có gì nổi trội hơn con người