Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • bốn con đỉ nhỏ của thằng anh khùng nghĩ đơn giản quá ta , cho thằng đó chơi đã rồi đồi quay lại hừ nực cườiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    • 3 mà, nhưng nghĩ thì đáng đời vl, có ko giữ mất lại tìm