Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Ngoài đá lộn ra thì chửi lôn cũng rất hay