Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

6 Bình luận

  • emo

  • "Thật thánh thiện, ôi thần linh ơi, chúa ơi"
  • "Thật thánh thiện, Đưa Ra lời sấm truyền, Ôi thần linh ơi, chúa ơi" chết cười mấy cha nội, đấy ác quỷ đội lốt thiên thần đó emo
    - Bung lụa hết sức kiểu này mốt muốn về hậu phương xa vời lắm Tanya ạ emo

  • Đọc cái khúc cầu nguyện xong cười chết
  • team dịch mấy chap đầu tốt đừng hỏi, hài hước đúng chỗ. đến mấy chap google dịch thì quỳ