Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Bức này đẹp đây, như tình yêu giữa đội trưởng và phó đội nảy nở giữa chiến trận vậy