Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Trong đầu của gái giờ kiểu, rút lui, hậu phương, về vường, nghĩ hưu có trợ cấp emo

    - Bởi nói rùi tất cả những ng thế giới này chả ai hiểu và ăn rơ dc với gái đâu

    P/s: Chơi hẳn nụ cười công nghiệp mà quên bà nụ cười đó như địa ngục trong cuộc thảm sát (huấn luyện) vừa rùi emo.nhìn cấp dưới nghĩ mà cười bò