Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Đọc phần nội tâm main đỉnh vãi, nhất "tự do mà k có quy tắc sẽ dẩn hổn loạn, quy tắc mà k có tự do sẽ là phản loạn" có thể nói main là kiểu thực dụng và lý trí, k hẳn là xấu và k tốt, kiểu là một ng muốn thích nghi với quy tắc xã hội và phát huy tài năng để có cuộc sống an nhàn về sau thôi, k đồng cảm với kẻ thất bại, kiểu tài thì giữ còn bất tài thì loại.
    - Nào thăng chức đánh giá cao rốt cục cũng chỉ muốn đẩy làm chỉ huy giỏi ngoài mặt trận . giỏi lịch sử là một chuyện nhưng phân tích và phán đoán tình huống hiện thực lại là một chuyện khác.

  • emoemoemo

    HÍ HÍ