Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Sự thật k nói nên lời bơi ác quỷ trong lốt loli kia , có vẻ trong manga nhỏ Tanya xinh hơn hẳn so anime

  • emo

  • emo