Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

6 Bình luận

  • "Trách nhiệm của ng lớn là phải đảm bảo những đứa trẻ đó sẽ k boa giờ phải cầm vũ khí thực sự... hãy kết thúc nó trong thời của chúng ta" Quá ngầu luôn gái ạ, có j sai sai với body đó và k biết phải thật lòng k nhung k sao emo

  • Nhìn art bên Anime là hết muốn xem emo

  • sao mấy chap gần đây tác giả vẽ ngày các chi tiết và tả thực hơn, nhìn đã thấy tốn mực emo

  • Các thanh niên tưởng đã trốn thoát an toàn nhưng loli say đ*o emo

  • emo NGON LÀNH

    • ơ bác ơi bộ it’s my life còn ra tiếp ko đáng hóng
    • emo Team khác làm òi chứ không phải ta đâu

  • emo