Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • truyện hay, thanks nhóm dịch 

  • truyện hay quá tks nhóm dịch