Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • nghiêm túc mà nói đây là lần đầu tiên t đọc thử chỉ đúng 1chap này, có thể vẽ còn thô nhiều chỗ, nhưng chuyển cảnh rất sáng tạo đấy emo