Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Em nó nghĩ chuyển tiền thành vàng hay j đó có giá trị lở đồng tiền mất giá mà thuộc hạ diển dãi toàn tốt cho chỉ huy