Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Nhìn lị Trung uý Neumann cục súc ném luôn cột nhà rùi tự huỷ mà mắc cười
    - Dừng kiểu gì hả gái, mấy kami còn cổ vũ kích động chiến tranh để xây dựng đức tin của con ng bên bờ vực thẳm nữa là =,=

  • Tiếp đi thớt ơi emo