Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Câu hỏi ngu si "tại sao chuyện này lại xảy ra" thế chú Vianto đang lo sinh mệnh đồng đội hay ng dân Arene hay cả 2, bỏ qua sự man rợ của đế quốc đi là khỏi bàn đi, nghĩ mình k có lổi j hay sao, chính chú là ng khởi xướng kế hoạch ng len lõi vào Arene kể kích động lòng thù hận của họ với đế quốc lên mức cao nhất và họ phải cầm súng để đẩy đế quốc vào đường cùng, mà ai cũng biết một hổ vào đường cùng họ sẽ đánh đổi như thế nào rùi, lợi dụng luật mà k nghĩ sẽ có ng biết lách luật sao, nên bớt gọi ng khác là quỷ trong khi mình cũng thuộc trong số đó đi.
    - Qua trận Arene này thì dù hợp thức lách luật tàn sát hết tất cả thì thấy đế quốc đang từng bước gây chiến với cả thế giới rùi, thấy ngày tàn k còn xa đâu.
    P/s: lão Zettour này khủng khiếp thật, toàn nghĩ chiêu trò đáng sợ =,=

  • chờ từ 2018 đến 2020 luôn

     

  • emo PHÊ LÒI KÈN