Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • emo

     

  • Lần đầu tập trans với edit truyện, có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua và nhắc nhở thêm.emo