Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Cộng hoà kỳ này mất trắng rùi, thua từ chiến lược cho đến sức mạnh quân sự luôn, tanya làm mất cân bằng điều này
    - "Chiến tranh sẽ kết thúc" phải thêm chữ với công hoà thui, chỉ mới bắt đầu thôi. đế quốc rõ ràng đang dậy lên làn sóng tuyên chiến cả thế giới luôn rùi.

  • emo PERFECTION