Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • cháy!! Việc phủ nhận 1 lý thuyết nào đó, bắt đầu từ đó tiến lên, con người đã đi lên như vậy các bạn ạ!! Quả thật, vũ trụ này đẹp đến lạ kì

  • eishun thầu toàn bộ hay

  • emo