Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • hóng

     

  • "...Mục đích của cuộc sống là để được biết và nhớ đến.
    Làm sao để được như vậy?
    Chỉ cần thay đổi cuộc sống của ai đó một chút thôi..."