Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • khoái những thằng dùng thương, đâm cú nào thốn cú đóemo

  • Trân này giống trận Musashi vs Poseidon vl, có khi Giáo lại tiếp tục thua Song Kiếmemo

    • mushashi không bao giờ thua nhé , bạn cứ mặc định vậy cho khỏi chờ mất công 

      bởi vậy nên tác giả bộ đó mới đá ổng ra khỏi danh sách mà cho kojiro vào đó