Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Không biết có phải tác giả đang lấy cảm hứng từ câu chuyện về Johannes Kepler và Tycho Brahe không.

    Trước khi chết, Tycho Brahe đã trao lại cho Kepler những số liệu quan trắc, thứ chính là thành quả lao động cả đời của của Tycho. Từ những số liệu đó Kepler đã hoàn thiện ba định luật về chuyển động của các hành tinh nổi tiếng mang tên ông.

     

    • chắn chắn là có rồi