Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • emocon mẹ nó, chap này trên LN tấu hài bao nhiêu mà vẽ ra không diễn tả được hết, thiếu cái đoạn Ainz WTF khi nghe Demi nói về kế hoạch rồi