Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • chuẩn bị trò chơi khăm từ 2 năm trước emo

  • Mong chờ từng chap, triển đi anh em

  • Ninja thể hiện emo Kèo này về Trái Đất mang ơn 1 núi người,