Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Brian Jay sinh sau 1 ngày khi Neil Armstrong lên mặt trăng à, ông tác giả sắp đặt cả