Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • rồng là họ bò sát phải không nhỉ vậy thịt của nó cũng như mất con tắc kè phải khôngemo

    • rồng là động vật có dú nha, dú rất to nữa là đằng khác

  • Dăm ba con da rồng