Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  •  Sao không đánh bỏ mẹ nó đi chời, mạnh thế cơ mà 

    • ta ghét nhất thể loại main như vậy ! ăn cướp mà còn thả nó chạy ! lỡ mày yếu bị nó xiên thì sao ! lúc đó chết như thằng Subaru mà éo có hồi sinh nhá ! thả nó đi nó kiếm người khác làm vậy khác nào thả hổ về rừng !